Deprogramming.us is een volledige website "waar het algoritme de inhoud is". Het is een verzameling van software programmas in verschillende codetalen die door de gebruiker zelf kunnen geinstalleerd of aangepast worden. #sub love_thyself {my @lines = (); Binnen de computer betekent Code = Aktie, Deprogramming is een voorbeeld van "tegenprogrammering". Hoe kunnen wij als gebruikers de computersystemen laten doen wat wij willen. Deprogramming.us is een project van Amy Alexander, samen met studenten van SanDiegoStateUniversity.