Status is een alternatieve database zonder duidelijk centrale betekenis. Het is een verzameling analyses en praktijkvoorbeelden hoe de Britse staat zijn burgers analyseert en in sociale groepen verdeelt met nieuwe technieken als digitale onderzoeken en " trouwheids" kaarten, die ook in Nederland in opgang zijn. Onder de oppervlakte van bedrijfs-en-staat marketing liggen verborgen regels die ons leven sturen. Status is een project van Heath Bunting.